BURS

YILMAZKAYA VAKFI

Maddi olanakları olmayan çocuklarımızın gençlerimizin gelecek nesillere yetiştirmek için öğrenim ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak amacındadır ve belirli zamanlarda her gencimiz bu başvurulara katılarak ihtiyaçlarını karşılayabilir.Yılmazkaya vakfı herzaman sizlerin yanında olacaktır 

 

YILMAZKAYA SOSYAL HİZMET Vakfı 2017-2018 Öğretim yılı için burs ön başvurularımız başladı.  YILMAZKAYA SOSYAL HİZMET  Vakfı olarak bir çok gencimizin ve çocuğumuzun öğretim hayatını daha rahat şartlarda sürdürebilmesi, hiçbir vatan evladının maddi olanaksızlıklardan dolayı eğitim ve öğretimden geri kalmaması için Vakıf yönetmeliğimiz ve yasal dayanaklar ile güçlendirilmiş YILMAZKAYA SOSYAL Eğitim bursunu vakfımızın kurulduğu ilk yıllardan beri Türkiye Cumhuriyet Burs yönetmeliği şartları altında ihtiyacı olan vatandaşlarımıza eğitim öğretim için maddi yardım adı altında gerçekleştirmekteyiz.

Kimler Burslarımızdan Yararlanabilir ?

İlköğretim, orta öğretim, lisans veya lisansüstü, doktora düzeyinde öğretim gören öğrencilerin tamamı burs başvurusunda bulunabilir ve gerekli şartları sağlamaları durumunda burs alabilirler.

Burs Komisyonu

Burs Komisyonu, Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilecek kişilerden oluşur. Komisyon, burs başvurularının kabulü ve ön değerlendirmesinin yapılmasını üstlenir, bunun için kendi bünyesinde gerekli sistemi oluşturur. Burs Komisyonu, her yıl ekim ayı başında ve gerekli görülen diğer zamanlarda toplanır. Komisyon burs başvurularını inceler ve öğretim yılı için tespit edilmiş bütçe doğrultusunda, uygun adaylar arasından burs verilecek öğrencileri belirler. Burs verilirken öğrencinin başarı notu ve maddi durumu göz önüne alınır ve başarı derecesi yüksek adaylara öncelik tanınır. Burs Komisyonu bu toplantılarda bursları devam etmekte olan öğrencilerin durumunu da gözden geçirir.

Bursiyer Adaylarında Arana Özellikler Nelerdir ?

• T.C. Vatandaşı olmak,
• Türkiye’deki devlet okul / üniversitelerinden birinde öğrenci olmak,
• Atatürk İlke ve Devrimleri’ne bağlı olmak,
• Öğrenci, ailesi ve yakınlarının yüz kızartıcı suç işlememek, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak(Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından gönderilenler hariç),,
• Öğrencinin devam ettiği öğretim kurumunda disiplin cezası almamak (uyarı cezası hariç),
• Ailesinin mal varlığı ve gelir durumuna göre başarılı öğrenciyi okutmakta zorlanıyor olmak, maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, başka yerden maaş almıyor olmak.
• Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almamak,
• Öğrencinin başarılı olması.

Burs Tutarı ve Süresi

Herhangi bir öğretim yılı için o yılın bursiyer sayısıyla bursiyerlere verilecek burs tutarı öğretim yılının başlamasından önce Vakıf Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Aylık burs tutarı Ekim ayında başlamak üzere 9 ay süreyle (Ekim-Haziran) yönetim kurulunun belirleyeceği zamanlarda aylık, üç aylık veya dönemlik olarak öğrencinin veya velisinin (ilköğretim ve ortaöğretim için) banka hesabına yatırılır.

Bursun Ödenmesi

Vakıf, seçilen öğrencilerin burslarını Ekim ayından itibaren öğrencinin veya velisinin (ilköğretim-orta öğretim için) adına açılmış banka hesabına havale yapar.

Bursun Sona Ermesi

Aşağıdaki şartlardan herhangi birinin oluştuğu tespit edilirse vakıf yönetimi bursun hemen kesilmesine karar verebilir:

• Bursiyerin yasadışı faaliyetler içinde olduğu ya da yüz kızartıcı bir suç işlediği yönünde hakkında dava açılmış olması,
• Öğrencinin bir yarıyıl uzaklaştırma veya bir disiplin cezası alması,
• Öğrencinin başvuru sırasında gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespiti veya burs süresi içinde vakıf yönetimine yanlış bilgi verdiğinin anlaşılması durumunda bursu kesilir ayrıca yapılmış olan ödeme kanuni faizlerde hesap edilerek geri alınabilir.
• Vakıf yönetimince kabul edilebilir bir gerekçe olmadan, normal eğitim süresi içinde programı tamamlayamaması,
• Herhangi bir nedenden dolayı kayıtlı bulunduğu programla ilişkisinin bitmesi veya kesilmesi,
• Öğrenicinin kendisine burs verilirken nazara alınan mali durumunda önemli bir değişiklik olması
• Öğrencinin her ne sebeple olursa olsun öğrencilik sıfatı ile bağdaşmayan tutum ve davranış içinde bulunduğunun ve içki, sigara vs gibi kötü alışkanlıkları tespiti
• Bursiyerin vefatı,
• Yukarıda belirtilen sebeplerin dışında da gerekçe vermek zorunluluğu olmadan, önceden öğrenciye tebliğ edilmek şartı olmaksızın vakıf Yönetim Kurulu bursu kesme hakkına sahiptir.

YILMAZKAYA SOSYAL HİZMET Vakfı Bursu’na İlköğretim, orta öğretim, lisans veya lisansüstü, doktora düzeyinde öğretim gören öğrencilerin tamamı burs başvurusunda bulunabilir ve gerekli şartları sağlamaları durumunda burs alabilirler.

Yılmazkaya Sosyal Hizmet Vakfı olarak, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için eğitim – öğretim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla burs vermekteyiz.

Yılmazkaya Sosyal Hizmet Vakfı’nın burs olanaklarından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru formu ile birlikte aşağıdaki belgeleri dijital ortamda hazırlayarak (tarayıcı vasıtasıyla)bilgi@yilmazkayavakfi.org adresine e-posta yoluyla başvuruda bulunabilirler

 

*  2 adet vesikalık fotoğraf,

* Size bakmakla yükümlü bulunan anne, baba veya aileye gelir olarak katkısı bulunan bireylerin işyerlerinden alınmış, çalıştıklarını ve aldıkları ücreti belirten belge (iş sahibi ise vergi levhası fotokopisi, emekli ise maaşını gösteren belge vs.),

*  Tüm aile bireylerinin nüfus kayıt dökümlerinin bulunduğu kütükten alınmış “Nüfus Kayıt” örneği,

*  Ailede ölü veya özürlü kişiler varsa bunların belgelerle doğrulanması,

*  Okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri,

*  Oturduğunuz ev kira ise kira kontratı, yurtta kalıyorsanız ödeme makbuzu,

*  Lisans öğrenimine yeni başlayan öğrenci için, ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi,

*  Ara sınıflarda veya son sınıfta okuyan öğrenci için öğrenci belgesi ve not durum belgesi (transkript),

*  Öğrenim hayatınızda başarılarınız varsa (okul birinciliği, sportif başarılar vs.) belgeleriniz bu forma eklenecektir.

*  İkametgah İlmuhaberi

Vakfımız Burs Yönetmeliği uyarınca bursa başvuracak öğrencilerin, alt yıl eğitim programının derslerinden başarısız dersinin olmaması veya yıllık genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmaları gerekmektedir.

Başvuru belgelerini buradan indirebilirsiniz.


 

 

YILMAZKAYA SOSYAL HİZMET EĞİTİM YARDIM VAKFI

 

 ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun